Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintö on läsnä kaikkialla

Historia näkyy ja tuntuu kaikkialla. Se on läsnä maisemissa, rakennuksissa, teissä, nimistössä  ja esihistoriallisissa jäännöksissä.

Salon muinaisjäännöksiin voi tutustua muinaispoluilla, jotka sijaitsevat Halikon Rikalanmäellä, Muurlan Koivumäellä ja Salon Viitankruunulla. Salosta löytyy myös lukuisia muita esihistoriallisia kohteita. Muistathan, että muinaisjäännökset on suojeltu muinaismuistolailla.

Salossa on pitkä asutushistoria, joka näkyy edelleenkin maisemassa. Salossa on runsaasti arvokkaita kulttuurimaisema-alueita, jotka pitävät sisällään monia kulttuurimaiseman kerroksia. Kulttuurimaisemissa on paitsi ihmisen tekemiä rakenteita myös luontoa.

Muun muassa perinnemaisemat, vanhat puistot ja puutarhat, viljelyaukeat ja jopa vanhat rakennukset itsessään ovat arvokkaita elinympäristöjä monille eliölajeille.

Museossa voi oppia monia asioita kulttuuriperinnöstä, historiasta ja entisaikain elämästä. Salon historiallinen museo järjestää opastuskierroksia tilauksesta koulu- ja päiväkotiryhmille sekä muille vierailijoille.